Nìcђt ìммєя bєđєutєt Lαcђєи
Głückłìcђ sєìи.
Mαиcђмαł ìst єs єbєи иuя
єìи trαuяìgєя Vєrsucђ,
đìє Eìnsαмkєìt zu vєrbєяgєn.
Vor đєи αиđєяєи.
Vìєłłєìcђt sogαя vor sìcђ sєłbst.
Uиd đαии ....
Dαии ìst Lαcђєи
иìcђts αиđєяєs αłs Wєìиeи.
Uиsìcђtbαяe Tяäиєи,
đìє voи иìємαиdєм
wαђяgєиoммєи wєrđєи.

12.10.08 17:27

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


 Smileys einfügen